EGYM Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 03 juli 2021

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij EGYM GmbH (""Bedrijf“, “we“, “ons“, “onze"). Wij zetten ons in om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via [email protected].
Wanneer u onze website bezoekt http://marketing.egym.com (de "Website"), en meer in het algemeen, van onze diensten gebruik maakt (de "Diensten", waaronder de Website), waarderen wij het dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy dan ook zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u even de tijd neemt om deze zorgvuldig door te lezen, want ze is belangrijk. Als er bepalingen in deze privacyverklaring staan waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die via onze Diensten wordt verzameld (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website), en alle daarmee verwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.
Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u begrijpt wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.
INHOUDSOPGAVE
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Website, belangstelling toont voor het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of wanneer u contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:
Door U Verstrekte Persoonlijke Gegevens. We verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; postadressen; gebruikersnamen; wachtwoorden; contact voorkeuren; factuuradressen; contact- of authenticatiegegevens; en andere soortgelijke informatie.
Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een kredietkaart nummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door __________. U kunt hun privacyverklaring(en) hier vinden: __________.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke gegevens.

Automatisch verzamelde informatie
In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaat- kenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u gebruik maakt van onze Website.
Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website: bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig voor het verzorgen van de veiligheid en werking van onze Website, en voor onze interne analyse- en rapportering doeleinden.
Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.
De informatie die wij verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze Website en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interageert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website(zoals de datum/tijdstippen in verband met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crash dumps" genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, Internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratiegegevens.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (gebaseerd op uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze gegevens te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Let wel, als u ervoor kiest om ons toegang tot de gegevens te weigeren, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.
2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
In het kort:  Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.
Wij gebruiken persoonlijke informatie verzameld via onze Website voor diverse zakelijke doeleinden zoals hieronder beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op grond van onze legitieme zakelijke belangen, om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Naast elk onderstaand doel geven wij de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren.
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 • Om het aanmaken van een account en het inloggen te faciliteren. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken wij de informatie die u ons toestond te verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van het contract te faciliteren.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.
 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze bepalingen, voorwaarden en beleid te sturen.
 • Om onze diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken als deel van onze inspanningen om onze Website veilig te houden (bijvoorbeeld ter controle en preventie van fraude).
 • Om onze bepalingen, voorwaarden en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens die wij bewaren inzien om te bepalen hoe wij daarop moeten reageren.
 • Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren en beheren van uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilringen via de Website.
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en die levering te faciliteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te verlenen.
 • Om vragen van gebruikers te beantwoorden/ondersteuning te bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met het gebruik van onze Diensten op te lossen.
3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?
In het kort:  Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om aan de wet te voldoen, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen.
Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Legitieme Belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te volbrengen.
 • Uitvoering van een Contract: Wanneer wij een contract met u hebben afgesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke Verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Essentiële Belangen: Wij kunnen uw gegevens bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of hieromtrent actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
Meer specifiek moeten wij mogelijks uw gegevens verwerken of uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, Consultants en Andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-maillevering, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om tracking technologie te gebruiken op de Websitewaardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over uw interactie met onze Website doorheen de tijd. Deze informatie kan worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en op te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina's of functionaliteiten vast te stellen en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze verklaring, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie mogen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonsgegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen.
 • Gelieerde Ondernemingen. Wij kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij eisen dat deze gelieerde ondernemingen deze privacyverklaring naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en eventuele dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?
In het kort:  Wij delen alleen informatie met de volgende categorieën derden.
Wij delen en openbaren uw informatie alleen met de volgende categorieën van derden. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte getiteld "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?“.
 • Cloud Computing-diensten
 • Gegevensanalyse-diensten
 • Aanbieders van Gegevensopslagdiensten
 • Financiën en Boekhouding Tools
 • Dienstverleners op het gebied van Orderverwerking
 • Betalingsverwerkers
 • Verkoop- en marketingtools
 • Diensten voor Registratie en Verificatie van Gebruikersaccounts
 • Website Hosting Dienstverleners
5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
In het kort:  Wij kunnen cookies en andere tracking technologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
Wij kunnen cookies en soortgelijke tracking technologieën (zoals web beacons en pixels) gebruiken om informatie te verkrijgen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice..
6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
In het kort:  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.
Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die wij verwerken te beschermen. Echter, ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd 100% veilig te zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, bezichtigen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website op eigen risico. U dient enkel de Website te bezoeken in een veilige omgeving.
8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
In het kort:  Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.
Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de Website, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft dergelijke minderjarige ten laste voor het gebruik van de Website. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].
9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
In het kort:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, gebruik alstublieft de hieronder verstrekte contactgegevens . Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
Als u woonachtig bent in de EER of het Verenigd Koninkrijk en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u ons e-mailen via [email protected].

Account Informatie
Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen, of uw account wilt opzeggen, kunt u dat doen:
 • Log in bij uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.
Op uw verzoek om uw account op beëindigen, zullen wij uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Wij kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.
Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd en/of geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Website. Om op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website te weigeren, bezoek http://www.aboutads.info/choices/.
Opting out van e-mail marketing: U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit onze marketing e-mail lijst door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij versturen of door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de lijst met marketing e-mails - we kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketing doeleinden. Om u op een andere manier af te melden, kunt u:
 • Gaan naar uw accountinstellingen en uw voorkeuren bij te werken.
10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden bekeken en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch uw keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u in een herziene versie van deze privacyverklaring over die werkwijze informeren.
11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
In het kort:  Ja, als u een ingezetene van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.
California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en van ons te verkrijgen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.
Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account hebt bij de Website, heeft u het recht om verwijdering aan te vragen van ongewenste gegevens die u publiekelijk heeft gemaakt op de Website. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig uit al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

CCPA Privacyverklaring
De California Code of Regulations definieert een "ingezetene" als:
(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor een ander dan een tijdelijk of doorreizend doel en
(2) iedere natuurlijke persoon die zijn woonplaats heeft in de Staat Californië en die zich tijdelijk of doorreizend buiten de Staat Californië bevindt
Alle andere personen worden gedefinieerd als "niet-ingezetenen".
Als deze definitie van "ingezetene" op u van toepassing is, moeten wij ons houden aan bepaalde rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?
In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld:
Categorie Voorbeelden Verzameld
A. Identificatiemiddelen
Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam.
NEE
B. Persoonsgegevenscategorieën vermeld in de California Customer Records Statute
Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie
JA
C. Beschermde classificatiekenmerken volgens Californisch of federaal recht
Geslacht en geboortedatum
NEE
D. Commerciële informatie
Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie
NEE
E. Biometrische informatie
Vingerafdrukken en stemafdrukken
NEE
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten
Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, toepassingen, systemen en advertenties.
NEE
G. Geolocatiegegevens
Locatie van het apparaat
NEE
H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie
Beelden en audio-, video- of gesprek- opnames die in verband met onze bedrijfsactiviteiten zijn gemaakt
NEE
I. Beroeps- of arbeidsgerelateerde informatie
Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op zakelijk niveau te kunnen leveren, functietitel zowel als werkverleden en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteert
NEE
J. Informatie over Onderwijs
Studentengegevens en directory informatie
NEE
K. Conclusies gehaald uit andere persoonlijke informatie
Conclusies die worden getrokken uit de hierboven vermelde verzamelde persoonsgegevens om een profiel of samenvatting op te stellen over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon
NEE
Wij kunnen ook andere persoonsgegevens buiten deze categorieën verzamelen wanneer u persoonlijk, online, telefonisch of per post met ons in contact komt in het kader van:
 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Facilitatie van de levering van onze diensten en reageren op uw vragen.
Hoe gebruiken en delen wij uw persoonlijke gegevens?
Meer informatie over het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring..
U kunt ons per e-mail bereiken op [email protected], of via de contactgegevens onderaan dit document.
Indien u een gevolmachtigde gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen wij een verzoek weigeren indien de gevolmachtigde geen bewijs voorlegt dat hij geldig gemachtigd is om namens u te handelen.
Worden uw gegevens met anderen gedeeld?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijke overeenkomst tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor intern onderzoek ten behoeve van technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als "verkoop" van uw persoonlijke gegevens.

EGYM Inc. heeft in de voorafgaande twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Categorie B. Persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd in de California Customer Records law, zoals uw naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie.
De categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie hebben verstrekt voor zakelijke of commerciële doeleinden zijn te vinden onder "MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?.
EGYM Inc. heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie aan derden verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. EGYM Inc. zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Recht om verwijdering van de gegevens aan te vragen - Verzoek tot verwijdering
U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen waarin de wet voorziet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of elke verwerking die vereist kan zijn ter bescherming tegen illegale activiteiten.
Recht om geïnformeerd te zijn - Verzoek om te weten
Afhankelijk van de omstandigheden heeft u recht om te weten:
 • of wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt;
 • of we uw persoonlijke informatie aan derden verkopen;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij voor zakelijke doeleinden hebben verkocht of bekendgemaakt;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden zijn verkocht of verstrekt; en
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verplicht om in antwoord op een verzoek van een consument niet-geïdentificeerde consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.
Recht op Non-Discriminatie bij de Uitoefening van de Privacyrechten van een Consument
Wij zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.
Verificatieproces
Na ontvangst van uw verzoek moeten wij uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie wij de informatie in ons systeem hebben. Voor deze verificatie moeten wij u vragen informatie te verstrekken, zodat wij deze kunnen vergelijken met informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken zodat wij de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die wij al in ons bestand hebben, of wij kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. telefoon of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dat vereisen.
Wij gebruiken de in uw verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen om uw identiteit, of bevoegdheid om het verzoek in te dienen, te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen wij vermijden dat wij u om aanvullende informatie vragen ter verificatie. Indien wij uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die wij reeds bezitten, kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventie doeleinden. Wij zullen dergelijke aanvullende informatie verwijderen zodra wij klaar zijn met uw verificatie.
Andere privacyrechten
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • u kunt correctie aanvragen van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om beperking van de verwerking van de gegevens
 • U kunt een gevolmachtigde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. Wij kunnen een verzoek weigeren van een gevolmachtigde agent die geen bewijs voorlegt dat hij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • kunt u verzoeken om af te zien van de toekomstige verkoop van uw persoonlijke informatie aan derden. Na ontvangst van een verzoek tot opt-out, zullen wij zo spoedig mogelijk gevolg geven aan het verzoek, maar niet later dan 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op [email protected], of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.
12. WORDT DEZE VERKLARING BIJGEWERKT?
In het kort:  Ja, wij zullen deze verklaring zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht gaan zodra deze toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare mededeling over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.
13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, kunt u ons e-mailen op [email protected].
14. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, deze gegevens te wijzigen of ze in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, bezoek: http://marketing.egym.com/contact.
Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van Termly's Privacy Policy Generator.